ท่ารำเพลงเชิด

ท่ารำเพลงเชิด

ท่าที่

ภาพประกอบ

อธิบายท่ารำ

1

ตัวพระ : ท่าเตรียม หน้าตรง มือทั้งสองวางแบบนหน้าขา นั่งท่าเทพบุตร แยกเข่ากว้างเล็กน้อย

ตัวนาง : ท่าเตรียม หน้าตรง มือทั้งสองวางแบบนหน้าขา นั่งท่าเทพบุตร เข่าชิด

2

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หน้าตรง กระทบก้น 1 ครั้ง มือทั้งสองช้อนข้อมือพนมมือขึ้นจรดหน้าผาก กระทบก้น 1 ครั้ง และกระทบก้นอีก 1 ครั้ง ลดมือที่พนมลงมาอยู่ระดับหน้าอก

3

ตัวพระ : ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาตั้งวงบนระดับ แง่ศีรษะ มือซ้ายตั้งวงตกปลายมือลง หงายท้องแขน กดไหล่ซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายพลิก มาเป็นตั้งวงระดับปาก กดไหล่ขวา

ตัวนาง : ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาตั้งวงบนระดับ
หางคิ้ว มือซ้ายตั้งวงตกปลายมือลง
หงายท้องแขน แยกเข่าซ้ายเล็กน้อย กดไหล่ซ้าย
จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายพลิกมาเป็นตั้งวงระดับปาก แยกเข่าขวาเล็กน้อย กดไหล่ขวา
(วงทั้งสองจะกันวงตรงกับเข่าทั้งสองข้าง)

4

ตัวพระ : ศีรษะเอียงขวา มือขวากรวดมือ มือซ้ายเดินมือจีบส่งหลังแขนตึง กระทบก้น 1ครั้ง จากนั้น ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาปล่อยตั้งวงบนระดับแง่ศีรษะ พร้อมกับนั่งตั้งเข่าซ้าย กดไหล่ซ้าย

ตัวนาง : ศีรษะเอียงขวา มือขวากรวดมือ มือซ้ายเดินมือจีบส่งหลังแขนตึง กระทบก้น 1 ครั้ง จากนั้น ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาปล่อยตั้งวงบนระดับหางคิ้ว พร้อมกับนั่งตั้งเข่าซ้าย กดไหล่ซ้าย

5

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ยืนขึ้น มือทั้งสองงอแขนระดับเอว มือขวาตั้งวง มือซ้ายตั้ง วงตกปลายมือลง หงายท้องแขน ลากเท้าขวามาวางเหลื่อมเท้าซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือขวาเดินมือจีบส่งหลังแขนตึง มือซ้ายเดินมือมาตั้งวงข้างหน้า คว่ำฝ่ามือ (ท่าป้องหน้า) หันปลายนิ้วออกด้านหน้า เปลี่ยนมากดไหล่ขวา

ทิศทางการเคลื่อนไหว

6

หมุนตัวไปทางขวา
ตัวพระ : ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองอยู่ระดับเอว มือขวาจีบคว่ำ มือซ้ายลดลงตั้งวงงอแขน นำเท้าซ้ายมาวางเคียงเท้าขวา เปลี่ยนมากดไหล่ซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือขวาปล่อยจีบเดินมือมาตั้งวงข้าง มือซ้ายพลิกข้อมือแล้วช้อนมือเป็นจีบตะแคงฝ่ามือหันเข้าหาใบหน้า อยู่ระดับปาก กดไหล่ขวา ยืด – ยุบ ก้าวข้างเท้าซ้ายลง ทำต่อเนื่อง ศีรษะเอียงซ้าย ย้อนตัวหนักหลัง ศีรษะเอียงขวา ย้อนตัวหนักหน้า หมุนตัวไปด้านซ้าย

หมุนตัวไปทางขวา
ตัวนาง : ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองอยู่ระดับเอว มือขวาเดินมือจีบคว่ำ มือซ้ายลดลงตั้งวงตกปลายลง หงายท้องแขน นำเท้าซ้ายมาวาง ประสมเหลื่อมเท้าขวา เปลี่ยนมากดไหล่ซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือขวาสอดจีบออกเป็นมือแบตั้งวงสูง หันปลายมือออกด้านนอก มือซ้ายพลิกตั้งวงแขนตึงระดับไหล่ ยืด – ยุบก้าวข้างเท้าซ้ายลง กดไหล่ขวา ทำต่อเนื่อง ศีรษะเอียงซ้าย มือซ้ายงอแขน ย้อนตัวหนักหลัง ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายจีบคว่ำแขนตึง ย้อนตัวหนักหน้า หมุนตัวไปด้านซ้าย

ทิศทางการเคลื่อนไหว

7

ตัวพระ : ศีรษะเอียงขวา มือขวาลดลงมาจีบหงายระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายม้วนจีบซ้ายลง คลายจีบออกเป็นตั้งวงระดับแง่ศีรษะ ยืด – ยุบ นำเท้าขวามาประเท้ายกขึ้น กดไหล่ขวา

ตัวนาง : ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองตั้งวงระดับหัวเข็มขัด กระทุ้งเท้าขวากระดกขึ้น กดไหล่ซ้าย ตีไหล่ซ้าย จากนั้น มือขวาม้วนมือจีบอยู่ในมือแบ มือซ้ายคลายจีบออกตั้งวง กดไหล่ขวา ตีไหล่ขวา

ทิศทางการเคลื่อนไหว

8

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองเดินมือขึ้นอยู่ระดับหน้า ยืด – ยุบ ก้าวข้างเท้าขวาลง กดไหล่ซ้าย ยืด – ยุบ หมุนตัวไปทางขวา

9

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน มือขวาจีบหงายเข้าหาตัว มือซ้ายตั้งวงระดับไหล่ กระทุ้งเท้าซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือขวาม้วนจีบออก ตั้งวง มือซ้ายพลิกมือตั้งวง ตกปลายมือลง หงายท้องแขน ยืด – ยุบวางเท้าซ้ายลงด้านหลัง กดไหล่ขวา (ใช้ตัวหนักหน้า – หนักหลัง 6 ครั้ง)

ทิศทางการเคลื่อนไหว

10

ตัวพระ : ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาลดลงมา มือซ้ายเดินมือจีบหงายเข้าหาตัว ก้าวข้างเท้าซ้าย กดไหล่ซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือขวาพลิกข้อมือตกปลายมือลง หงายท้องแขน งอศอก มือซ้ายม้วนจีบออกตั้งวงบนระดับแง่ศีรษะ ยืด – ยุบ ยกเท้าขวา กดไหล่ขวา

ตัวนาง : ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาลดลงมา มือซ้ายเดินมือจีบหงายเข้าหาตัว ก้าวข้างเท้าซ้าย กดไหล่ซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือขวาพลิกข้อมือตกปลายมือลง หงายท้องแขน งอศอก มือซ้ายม้วนจีบออกตั้งวงบนระดับหางคิ้ว ยืด – ยุบ กระดกเสี้ยวเท้าขวา กดไหล่ขวา

11

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาพลิกข้อมือขึ้นแล้ว ตกปลายมือลง เหยียดแขนตึง ทอดแขนต่ำจากไหล่เล็กน้อย มือขวาลักษณะเดิม ก้าวข้างเท้าขวาลง กดไหล่ซ้าย

12

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หน้าตรง มือขวางอแขน มือซ้ายจีบคว่ำด้านหน้า นำเท้าซ้ายมาประเท้า จากนั้น มือขวาพลิกมือขึ้นตั้งวงบน มือซ้ายพลิกมือขึ้นจีบหงายแขนตึง เยื้องมาข้างหน้าเล็กน้อย ยืด – ยุบ หมุนตัวไปด้านซ้ายอย่างเร็ว

ทิศทางการเคลื่อนไหว

13

ตัวพระ : ศีรษะเอียงซ้าย มือซ้ายจีบข้าหาตัว งอแขน กดไหล่ซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือซ้ายม้วนจีบออกตั้งวงตกปลายมือลง เหยียดแขนตึง ก้าวข้างเท้าซ้าย เปลี่ยนกดไหล่ขวา

ตัวนาง : ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาลดลงมาจีบหงายระดับหัวเข็มขัด กดไหล่ซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา ม้วนจีบทั้งสองคลายออกเป็นมือขวาตั้งวง
มือซ้ายตั้งวงตกปลายมือลง แขนเหยียดตึง ก้าวข้างเท้าซ้าย กดไหล่ขวา

14

ตัวพระ : ศีรษะเอียงขวา มือขวาลดมือลงระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายจีบเข้าหาตัววงบน นำเท้าขวามาวางข้างเท้าซ้ายและประเท้าขวาขึ้น กดไหล่ซ้าย จากนั้น มือขวาม้วนจีบหงาย มือซ้ายม้วนจีบออกตั้งวงบน เปลี่ยนกดไหล่ขวา

ตัวนาง : ศีรษะเอียงขวา มือขวาลดมือลงระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายจีบเข้าหาตัววงบน กระดกเท้าขวาขึ้น กดไหล่ซ้าย จากนั้น มือขวาม้วนจีบหงาย มือซ้ายม้วนจีบออกตั้งวงบน เปลี่ยนกดไหล่ขวา

15

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาสอดจีบขึ้นคลายออกเป็นมือแบ มือซ้ายเดินมือออกเหยียดแขนตึงระดับไหล่ ก้าวข้างเท้าขวา กดไหล่ซ้าย ยืด – ยุบ หมุนตัวไปด้านขวาอย่างเร็ว

ทิศทางการเคลื่อนไหว

16

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน มืออยู่ในลักษณะเดิม กระทุ้งเท้าซ้าย (ตัวพระรวมเท้า ส้นเท้าชิดกัน , ตัวนางนำเท้าขวาวางเหลื่อมกับเท้าซ้าย) ย่อเข่า ใช้ตัว 6 ครั้ง (กดไหล่ซ้าย ลักคอขวา , กดไหล่ขวา ลักคอซ้าย)

17

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงซ้าย ถอนเท้าขวา ยกเท้าซ้าย กดไหล่ซ้าย จากนั้น มือขวาลดลงตกปลายมือลง หงายท้องแขน มือซ้ายเหยียดแขนตึง ก้าวข้างเท้าซ้าย กดไหล่ขวา

18

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ยืด – ยุบหันตัวไปด้านซ้าย มือทำท่าสอดจีบสลับกัน ไปเรื่อย ๆ ย่ำ ซอยเท้าถี่ ๆ ยืด – ยุบ วิ่งวนเป็นวงกลม (ตัวพระวิ่งนำ ตัวนางวิ่งตาม ปฏิบัติท่ารำตามตัวพระ)

ทิศทางการเคลื่อนไหว

19

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาจีบคว่ำระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายเดินมือจีบส่งหลังแขนตึง กดไหล่ซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือขวาพลิกเป็นจีบหงาย กดไหล่ขวา

ทิศทางการเคลื่อนไหว

20

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงขวา มือขวาเดินมือจีบขึ้นมาจีบเข้าหาตัววงบน มือซ้ายปล่อยจีบตั้งวง งอข้อศอกข้างลำตัว กดไหล่ขวา จากนั้น ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาม้วนจีบคลายออกตั้งวงบน มือซ้ายคลายจีบออก ตกปลายมือลง หงายท้องแขน งอข้อศอกข้างลำตัว เปลี่ยนกดไหล่ซ้าย

ทิศทางการเคลื่อนไหว

21

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาจีบคว่ำ มือซ้ายเดินมือมาอยู่ระดับปาก กดไหล่ซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือขวาม้วนจีบเข้าหาตัวเอง มือซ้ายพลิกมือตั้งวง เปลี่ยนกดไหล่ขวา ทำสลับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะกลับเข้าที่ทิศหน้า จะจบท่าชักแป้งผัดหน้าข้างซ้าย

ทิศทางการเคลื่อนไหว

22

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงขวา มือขวาเดินมือมาตั้งวงบน มือซ้ายเดินมือคลายจีบออกพลิกตั้งวงระดับปาก ยื่นเหลื่อมเท้าขวา กดไหล่ขวา

ทิศทางการเคลื่อนไหว

23

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงขวา มือขวากรวดมือ มือซ้ายเดินมือจีบส่งหลังแขนตึง ก้าวหน้าเท้าขวา กดไหล่ขวา จากนั้น ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาปล่อยตั้งวงบน วางส้นเท้าซ้าย กดไหล่ซ้าย

ทิศทางการเคลื่อนไหว

24

ท่ายืนตัวพระ : เบี่ยงตัวทางขวาเล็กน้อย ศีรษะเอียงขวา มือขวาเดินมือเท้าเอว มือซ้ายแบวางที่หน้าขา งอแขนเล็กน้อย ยืดเข่าทั้งสองขึ้น เลื่อนเท้าซ้ายมาทอดขาเหยียดตึง กดไหล่ขวา

ท่ายืนตัวนาง : เบี่ยงตัวทางขวาเล็กน้อย ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาเดินมือมาจีบหงายระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายแบวางที่หน้าขา งอแขนเล็กน้อย ยืดเข่าทั้งสองขึ้น เลื่อนเท้าซ้ายมาทอดขาเหยียดตึง กดไหล่ซ้าย

ทิศทางการเคลื่อนไหว

รำหน้าพาทย์เพลงเชิดด้านหน้า

รำหน้าพาทย์เพลงเชิดด้านข้าง

  โอกาสที่ใช้แสดงเพลงหน้าพาทย์

ท่ารำเพลงเสมอ