ท่ารำเพลงเสมอ

ท่ายืนตัวพระ : เบี่ยงตัวทางขวาเล็กน้อย ศีรษะเอียงขวา มือขวาเดินมือเท้าเอว มือซ้ายแบวางที่หน้าขา งอแขนเล็กน้อย ยืดเข่าทั้งสองขั้น เลื่อนเท้าซ้ายมาทอดขาเหยียดตึง กดไหล่ขวา

ท่ารำเพลงเชิด

ตัวพระ-ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หน้าตรง กระทบ 1 ครั้ง มือทั้งสองช้อนข้อมือพนมมือขึ้นจรดหน้าผาก กระทบ 1ครั้ง และกระทบอีก 1 ครั้ง ลดมือที่พนมลงมาอยู่ระดับอก

โอกาสที่ใช้แสดงเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ

การใช้โอกาสเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอนี้ใช้กับการแสดงทั่ว ๆ ไปในการเดินของของตัวละครทั่วไป เช่น ยกตัวอย่างการใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอ

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ เป็นวงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้า หรือ วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องคู่ วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย

เครื่องแต่งกายเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ

เครื่องแต่งกายเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอของละคร การแต่งกายขึ้นอยู่กับลักษณะ และสัญชาติตัวละครในเรื่องนั้น ๆ เช่น ตัวละครอิเหนา ละคร เรื่องอิเหนา แต่งกายแบบชวา

ผู้ประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ

จากการศึกษา ไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัด ซึ่งจากข้อสันนิษฐาน มีข้อมูลที่พบปรากฏอยู่ว่า มีการสืบทอดโดยพบหลักฐานจากการฝึกหัดของคณะละครวังสวนกุหลาบ ในสมัยรัชกาลที่ 6

ความหมายเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ

ความหมายในหนังสือโขนได้อธิบายว่า "รำหน้าพาทย์ ได้แก่ การรำตามทำนองเพลงดนตรีปี่พาทย์ที่บรรเลงประกอบ ยกตัวอย่าง เช่น เชิด เสมอ รัว ลา ตระ คุกพาทย์ กราวนอก กราวใน แผละ