ท่ารำเพลงเสมอ

ท่ารำเพลงเสมอ

ท่าที่

ภาพประกอบ

อธิบายท่ารำ

1

ท่ายืนตัวพระ : เบี่ยงตัวทางขวาเล็กน้อย ศีรษะเอียงขวา มือขวาเดินมือเท้าเอว มือซ้ายแบวางที่หน้าขา งอแขนเล็กน้อย ยืดเข่าทั้งสองขึ้น เลื่อนเท้าซ้ายมาทอดขาเหยียดตึง กดไหล่ขวา

ท่ายืนตัวนาง : เบี่ยงตัวทางขวาเล็กน้อย ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาเดินมือมาจีบหงายระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายแบวางที่หน้าขา งอแขนเล็กน้อย ยืดเข่าทั้งสองขึ้น เลื่อนเท้าซ้ายมาทอดขาเหยียดตึง กดไหล่ซ้าย

ทิศทางการเคลื่อนไหว

2

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หันทิศหน้า ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองงอแขนข้างลำตัว มือขวาเดินมือจีบคว่ำ มือซ้ายเดินมือตกปลายมือลง ถอนเท้าซ้ายลง จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือขวาเดินมือแบวงสูง มือซ้ายพลิกมือตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหล่ ประเท้าขวาลงก้าวหน้า (ท่าสอดสูง) ทำสลับข้างกันไปมา *ก้าวขึ้นหน้า 5 ครั้ง และ วางลงหลัง 4 ครั้ง* จบเท้าขวาวางหลัง

ทิศทางการเคลื่อนไหว

3

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หันตัวไปทางขวา ศีรษะและมืออยู่ในลักษณะเดิม วางหลังเท้าขวานับ 1 ทำสลับกับเท้าซ้าย 4 จังหวะ หมดเท้าซ้ายวางหลัง

ทิศทางการเคลื่อนไหว

4

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงขวา มือขวาตั้งวงตกปลายมือลง หงายท้องแขน งอข้อศอก ข้างลำตัว มือซ้ายเดินมือจีบคว่ำระดับหัวเข็มขัด นำเท้าขวามาประเท้า กดไหล่ขวา จากนั้น ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาเดินมือตั้งวงบน มือซ้ายพลิกจีบขึ้นเป็นตั้งวงหงาย ก้าวข้างเท้าขวาลง กดไหล่ซ้าย

5

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองอยู่ข้างลำตัว มือขวาลดลงมาจีบคว่ำ มือซ้ายเดินมือคลายจีบออกมือแบ หงายท้องแขน นำเท้าซ้ายมาวางข้างเท้าขวาและประเท้า ยืด – ยุบ จากนั้น ศีรษะตรง มือขวาเดินมือจีบส่งหลังแขนตึง มือซ้ายพลิกมือขึ้นตั้งวงแขนตึง ด้านหน้าตรงกับหน้าขา

6

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
เอียงศีรษะซ้าย มือทั้งสองตั้งวงอยู่ข้างลำตัว กดไหล่ซ้าย จากนั้น ศีรษะเอียงขวา มือทั้งสองพลิกมือตกปลายมือลง แขนเหยียดตึง ระดับไหล่ ยืด – ยุบก้าวข้างเท้าซ้ายลง กดไหล่ขวา

7

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
หันตัวไปทางซ้าย ศีรษะเอียงซ้าย มือทั้งสองงอแขนเล็กน้อย ถอนเท้าซ้ายเล็กน้อย นำเท้าขวาประขึ้น จากนั้น มือขวาตั้งวงเหยียดแขนตึง มือซ้ายตั้งวงบน ยืด – ยุบ ก้าวหน้าเท้าขวา ใช้ตัว 6 ครั้ง (ลักคอขวา มือขวาแขนตึง , ลักคอซ้าย มือขวาแขนงอเล็กน้อย)

ทิศทางการเคลื่อนไหว

8

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาเดินมือจีบคว่ำ มือซ้ายเดินมือตกปลายมือลงระดับปาก ก้าวข้างเท้าซ้าย กดไหล่ซ้าย ยืด – ยุบ ศีรษะเอียงขวา มือขวาจีบเข้าหาตัว มือซ้ายพลิกมือตั้งวงระดับปาก ยื่นเหลื่อมเท้าขวา กดไหล่ขวา ทำสองครั้ง สลับกัน

ทิศทางการเคลื่อนไหว

9

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงขวา มือขวาเดิน มือมาตั้งวงบน มือซ้ายเดินมือคลายจีบออกพลิกตั้งวงระดับปาก ยื่นเหลื่อมเท้าขวา กดไหล่ขวา

ทิศทางการเคลื่อนไหว

10

ตัวพระ – ตัวนาง : ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศีรษะเอียงขวา มือขวากรวดมือ มือซ้ายเดินมือจีบส่งหลังแขนตึง ก้าวหน้าเท้าขวา กดไหล่ขวา จากนั้น ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาปล่อยตั้งวงบน วางส้นเท้าซ้าย กดไหล่ซ้าย

ทิศทางการเคลื่อนไหว

11

ท่ายืนตัวพระ : เบี่ยงตัวทางขวาเล็กน้อย ศีรษะเอียงขวา มือขวาเดินมือเท้าเอว มือซ้ายแบวางที่หน้าขา งอแขนเล็กน้อย ยืดเข่าทั้งสองขึ้น เลื่อนเท้าซ้ายมาทอดขาเหยียดตึง กดไหล่ขวา

ท่ายืนตัวนาง : เบี่ยงตัวทางขวาเล็กน้อย ศีรษะเอียงซ้าย มือขวาเดินมือมาจีบหงายระดับหัวเข็มขัด มือซ้ายแบวางที่หน้าขา งอแขนเล็กน้อย ยืดเข่าทั้งสองขึ้น เลื่อนเท้าซ้ายมาทอดขาเหยียดตึง กดไหล่ซ้าย

ทิศทางการเคลื่อนไหว

รำหน้าพาทย์เพลงเสมอด้านหน้า

รำหน้าพาทย์เพลงเสมอด้านข้าง

  ท่ารำเพลงเชิด